«Охороняти» означає стежити за збереженням, безпекою, недоторканністю, захищати когось або щось від нападів, посягань. У широкому сенсі це захист від небезпек соціального, природного, біологічного або техногенного характеру. Узагальненням таких напрямів, ознак та елементів поліцейської діяльності дають змогу вважати її одним з основоположних аспектів функціонування публічної влади, яка виконує превентивну, репресивну та соціальну функції. В цей час, тобто 30-ті-40-ві роки ХІХ-го століття, поліція почала переживати так звану деполіціїзацію, тобто коли поліція почала втрачати ось ці поліцейські функції з позиції поліції епохи абсолютизму. Вже у другій половині ХІХ-го століття ми отримали поліцію як певну систему органів, які займаються забезпеченням громадської безпеки і які займаються превенцією протидії злочинності.

Наука про ґендер в Україні є молодою, визначення і підходи часто лише формуються, тому можуть бути або несталими, або суперечливими, або такими, що змінюються. Це стосується і поняття «ґендер», яке, залежно від контексту, має різні значення. У законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» поняття «ґендерна рівність» виходить з правового контексту і пов’язане з впливом суспільних структур на життя жінок і чоловіків – їхні права, свободи, можливості, потреби тощо. Поняття поліцейської діяльності нерозривно пов’язується з розумінням таких категорій, як поліція та діяльність. Дефініція поліції як нами зазначалося вище, представлена численними варіантами в працях науковців починаючи з античної епохи та до наших часів, і нині вона залишається предметом постійного наукового пошуку.

Які є переваги та недоліки волонтерської діяльності та як їх збалансувати.

Розгляньте призначення вортіоксетину лише тоді, коли не було відповіді (або вона була обмеженою) на щонайменше два попередні курси терапії антидепресантами. Особисті, соціальні та екологічні чинники, які призвели до депресії та які все ще наявні (наприклад, проблеми у стосунках, постійний стрес, бідність, ізоляція, безробіття). Розглянути можливість моніторингу електрокардіо­грами (ЕКГ) у пацієнтів, які приймають літій і мають високий ризик серцево-судинних захворювань або вже страждають на них. Симптоми відміни іноді можуть бути тяжкими, особ­ливо, якщо раптово припинити застосування анти­депресантів. Автори наголошують на потребі в прийнятті саме спільного рішення з пацієнтом щодо лікування депресії. Наявність у пацієнта ідеї або побажань щодо по­чатку терапії, варіантів лікування, які раніше вва­жалися корисними або яким могли б віддати перевагу. Як зазначають експерти ГО «Поверни своє», до набуття законом чинності Кабмін має затвердити план заходів з реалізації закону та прийняти цілу низку нормативно-правових актів, які регламентуватимуть різні процедурні питання.

Посадові особи з підтримання правопорядку постійно виконують покладені на них законом обов’язки, служачи громаді і захищаючи всіх осіб від протиправних актів у відповідності з ступенем відповідальності, необхідної їх професією. Поліції необхідно забезпечувати ефективне і рішуче застосування антидискримінаційного законодавства. Зокрема, варто робити кроки щодо заохочення повідомлень про злочини на ґрунті етнічної ненависті, а також забезпечення їх повного обліку і розслідування. Необхідно вжити заходи, спрямовані на неупереджене та недискримінаційне застосування поліцією закону, яке не вирізняє будь-яку конкретну групу шляхом, наприклад, «профілювання за расовою ознакою». До таких заходів слід віднести застосування кодексів поводження в оперативній діяльності, наприклад, при використанні поліцейських повноважень для затримання та проведення особистого обшуку людей на вулиці та в інших громадських місцях. Меншини, зі свого боку, повинні бути готові спілкуватися та взаємодіяти з поліцією з метою зміцнення безпеки громад та доступу до правосуддя.

Такими є організаційна і юридична форми, які тісно взаємодіють одна з одною, незважаючи на різний зміст. Більше того, кожна з них містить в собі елементи іншої, причому іноді в такій пропорції, що розрізнити їх досить важко. Це багато в чому пояснюється подвійним характером структурно-функціональної побудови органів Національної поліції. Вони за своїм статусом входять в систему органів виконавчої влади і в цій ролі виступають як носії владних управлінських повноважень.

Вибір методів лікування

Затвердження Порядку надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна. Законом визначено лише обов’язок держави щороку виділяти кошти із державного бюджету на фінансування програми з виплати компенсацій. Але в реаліях війни, що триває, це й не дивно, оскільки передбачити, що буде завтра, дуже важко. Іноземні інвестори – фізичні особи, що мають зруйновану або пошкоджену нерухомість в Україні, залишаються поза предметом регулювання нового закону. Нормальне відображення сторінки не можливе через відсутність багатьох потрібних функцій. Розглянемо пріоритети, що стосуються засад community policing, докладніше.

Електросудомна терапія депресії

Правова держава, прийшовши на заміну поліцейській державі, почала сповідувати певний принцип обмеження влади. Таким чином, дуже широке уявлення про поліцейську діяльність, воно вже було застарілим і таким, що має бути поділене на чіткі сфери відповідальності. З цього часу починає діяти такий принцип конституціоналізму, який ми сьогодні всі знаємо, – що органи влади діють виключно в межах наданих їм повноважень. Тобто оце величезне широке уявлення про якусь поліцейську діяльність держави, воно стало застарілим. Тобто є окремий орган, який відповідає за економічну діяльність, окремий, який за господарську, інший за адміністративну тощо.

Зважати на ризик ­розвитку гіпонатріємії (особливо в осіб з іншими чинниками ризику розвитку гіпо­натріємії, як-от супутнє застосування діу­ретиків). Симптоми відміни можуть виникати при застосуванні широкого спектра антидепресантів (трициклічні антидепресанти [ТЦА], селективні інгібітори ­зворотного захоплення https://pyrogiv.kiev.ua/pechyonyj-keks-ot-igrosoft/ серотоніну [СІЗЗС], інгібітори зворот­ного захоплення серотоніну-нор­адреналіну [­СІЗЗСН] та інгі­бітори моно­аміноксидази [МАО]). Розглянути можливість ­регулярного моніторингу результатів (із використан­ням відповідних валідних ­показників ­результатів сеансу, наприклад балів за PHQ-9) та подальших дій.

Лікування нового епізоду помірної та тяжкої форми депресії

Підписана у 2014 році Угода про Асоціацію між Україною та ЄС зобов’язує до гарантування рівних можливостей для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, у суспільстві та прийнятті рішень. Нова Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року спрямована на укріплення інституційних механізмів забезпечення ґендерної рівності з комплексним підходом до подолання інституційних обмежень у сфері ґендерної рівності. Законодавча база України щодо ґендерної рівності включає також Стратегію та План Дій у сфері прав людини, прийняті у 2015 році, метою яких є гарантування рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків в усіх сферах життя. Прийняття Урядом Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН є важливим кроком у напрямку реалізації повістки «Жінки, Мир, Безпека» в Україні. Інше питання, що неодноразово виникало в ході діяльності ВКНМ, це питання поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві. У низці держав ВКНМ став свідком відсутності інституціональних механізмів підтримки взаємодії та співробітництва між поліцією та особами, що належать до національних меншин.

Хоча в більшості держав-учасниць відповідальність за політику з запобігання злочинності не покладається безпосередньо на поліцію, поліція все ж залишається одним з головних відповідальних за неї, а в суспільстві, керованому верховенством права, це потребує певних гарантій від будь-яких зловживань. Виявлення злочинів у всіх державах є одним з класичних першочергових завдань поліції. Навіть якщо виявлення злочинів часто становить лише порівняно невелику частину всього комплексу задач поліції, воно все ж є одним з найважливіших елементів її діяльності. Поліція в багатонаціональному суспільстві зіштовхується з додатковими завданнями. Спілкування та заходи щодо зміцнення довіри повинні стосуватися широкого спектру меншин, що можуть відрізняються за ознаками мови, культури, релігії та інших особливостей і можуть проживати компактно в певній місцевості або географічно розкидані. Більше того, деякі з цих груп, можливо, зазнали дискримінації або інших форм утиску з боку держави в минулому, у тому числі з боку поліції, і в зв’язку з цим дотепер можуть зберігати сильну недовіру стосовно останньої.